Pysäköinti

Piha-alueen pysäköintiä on selkiytetty uusimalla pysäköintiopasteet sekä pysäköintipaikkojen numerointi. Pysäköinti on sallittu vain merkityille paikoille.
Paikkojen 7 ja 8 väliin jäävällä alueella ei ole pysäköinti sallittu. Siihen on parikin syytä, paikka jää helposti ”mottiin” ja vinopysäköity auto saa aikaan ketjureaktion muiden autojen asemoinnissa. Lisäksi alue on varattu lumen läjitysalueeksi.

Samankaltaiset artikkelit