Hallitus

Hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Vuosittain valitaan neljä jäsentä erovuoroisten tilalle.
Hallituksen sihteerinä ja esittelijänä toimii toimitusjohtaja klubipäällikkö.

JUSSI TUOVINEN
Hallituksen puheenjohtaja
jussi58tuovinen@gmail.com
044 5715 477
MIKKO LAITINEN
Hallituksen varapuheenjohtaja
mikko.laitinen77@gmail.com
044 5167 911
TOMI ASIKAINEN
Hallituksen jäsen

t.c.asikainen@gmail.com
040 2191 841
JUHA HUTTUNEN
Hallituksen jäsen

juhahut@gmail.com
050 5900 899
JUHAMATTI HUUSKO
Hallituksen jäsen
juhamatti.huusko@gmail.com
050 5370 525
PEKKA LIPSANEN
Hallituksen jäsen
pekka.lipsanen@lipsanen.com
040 3000 505
JARI RÖNKKÖ
Hallituksen jäsen
jarironkko0@gmail.com
045 8517 604
NILS TUOMINEN
Hallituksen jäsen
nilstuominen@hotmail.com
0500 670 392
JARMO JALKANEN
Toimitusjohtaja, klubipäällikkö
klubi@kuopionklubi.fi
044 7227 058