Hallitus

Hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Vuosittain valitaan neljä jäsentä erovuoroisten tilalle.
Hallituksen sihteerinä ja esittelijänä toimii klubipäällikkö.

RISTO HALLMAN
Hallituksen puheenjohtaja
risto.hallman@alahovi.com
050 5951 529
JUSSI TUOVINEN
Hallituksen varapuheenjohtaja
jussi58tuovinen@gmail.com
044 5715 477
JUHA HUTTUNEN
Hallituksen jäsen
juhahut@gmail.com
050 5900 899
MIKKO LAITINEN
Hallituksen jäsen
mikko.laitinen77@gmail.com
044 5167 911
MARKKU NISKANEN
Hallituksen jäsen
talvi@kolumbus.fi
0400 420 629
JARI RÖNKKÖ
Hallituksen jäsen
jarironkko0@gmail.com
050 320 4804
PEKKA VIENOLA
Hallituksen jäsen
vienola@welho.com
045 673 1167
HANNU VÄÄNÄNEN
Hallituksen jäsen
hannujvaananen@gmail.com
044 7185 615
JARMO JALKANEN
Klubipäällikkö
klubi@kuopionklubi.fi
044 7227 058