Hallitus

Hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Vuosittain valitaan neljä jäsentä erovuoroisten tilalle.
Hallituksen sihteerinä ja esittelijänä toimii klubipäällikkö.

JUSSI TUOVINEN
Hallituksen puheenjohtaja
jussi58tuovinen@gmail.com
044 5715 477
MIKKO LAITINEN
Hallituksen varapuheenjohtaja
mikko.laitinen77@gmail.com
044 5167 911
TOMI ASIKAINEN
Hallituksen jäsen
t.c.asikainen@gmail.com
040 2191 841
JUHA HUTTUNEN
Hallituksen jäsen

juhahut@gmail.com
050 5900 899
JARMO JALKANEN
Hallituksen jäsen
Klubipäällikkö
klubi@kuopionklubi.fi
044 7227 058
PEKKA LIPSANEN
Hallituksen jäsen
pekka.lipsanen@lipsanen.com
040 3000 505
JARI RÖNKKÖ
Hallituksen jäsen
jarironkko0@gmail.com
050 320 4804
NILS TUOMINEN
Hallituksen jäsen
nilstuominen@hotmail.com
050 0670 392